Despre noi

Salut și bine ai venit pe xpresscups.ro, site-ul oficial al companiei SC XPRESSCUPS SRL, persoană juridică, cu sediul social în Bucuresti, Soseaua Oltenitei Nr 10, Bl. 2C, Scara 2, Etaj 10, Ap 77, Sector 4, CUI 42131540.

Prin accesarea și navigarea pe site-ului xpresscups.ro, se acceptă în totalitate termenii şi condiţiile expuse mai jos. Utilizatorii site-lui vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile utilizării site-ului pentru a le putea consulta în orice moment. În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, utilizatorii trebuie să înceteze accesarea site-ului.

Modificări în site

Termenii şi condiţiile pot fi schimbate în orice moment de către administratorul site-ului, noile prevederi fiind aplicabile de la momentul afişării formei revizuite pe site. Excepție fac comenzile care sunt în curs de executare, ce se vor finaliza în condiţiile aplicabile la momentul acceptării comenzii.

De asemnea, putem actualiza conținutul pe site, de aceea, este posibil ca acesta să nu fie tot timpul complet.

Societate

S.C. XPRESSCUPS S.R.L., persoană juridică, cu sediul social în Bucuresti, Soseaua Oltenitei Nr 10, Bl. 2C, Scara 2, Etaj 10, Ap 77, Sector 4, CUI 42131540.

Contact:

Adresă de e-mail: hello@xpresscups.ro

Definiții

Client: persoană fizică / persoană juridică care efectuează o Comandă ori care efectuează o Comandă.

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Societate şi Client, prin care Clientul transmite Societaţii, prin intermediul Site-ului ori pe e-mail, la adresa hello@xpresscups.ro intenţia sa de a beneficia de Serviciile Societăţii prezentate pe Site.

Produse – orice produs oferit de Societate, menţionat în Comandă, care urmează a fi furnizat de către Societate Clientului, ca urmare a Contractului încheiat.

Campanie – actiunea de a expune pe Site, un numar finit de Servicii / Produse, având un stoc limitat şi predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Societate.

Contract – reprezinta contractul la distanţă încheiat între Societate şi Client, fără prezenţa fizică simultană a Societăţii şi a Clientului, prin intermediul Site-lui, ca urmare a acceptării unei Comenzi plasate de Client pentru a beneficia de un anumit Serviciu.

Conţinut

  • Toate informaţiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
  • Conţinutul oricarui e-mail trimis Clienților de catre Societate prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
  • Orice informaţie comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Societăţii, Clientului, conform informaţiilor de contactare specificate;
  • Informaţii legate de Servicii / Produse și/sau tarifele practicate de Societate într-o anumită perioadă;
  • Date referitoare la Societate sau alte date ale acesteia.

Document: Termenii şi Condiţiile de faţă.

Newsletter: mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poşta electronică (e-mail) asupra Serviciilor / Produselor şi/sau a promoţiilor desfăşurate de Societate într-o anumită perioadă.

Tranzacţie: încasarea sau rambursarea unei sume, rezultată din prestarea unui Serviciu de către Societate, Clientului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de catre Societate, indiferent de modalitatea de livrare.

Specificaţii: toate specificaţiile şi/sau descrierile Serviciilor / Produselor, aşa cum sunt precizate în descrierea acestora în cuprinsul Site-lui.

Raport Contractual:

1.1. Produsele furnizate de către societate sunt obiectul raportului contractual stabilit între Societate şi Clienţi în condiţiile prezentului Document.

1.2. Prin înregistrarea unei Comenzi, Clientul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Societatea îşi deruleaza operaţiunile.

1.3.În vederea încheierii valabile a unui Contract între Societate şi Client pentru furnizarea Produselor, acesta va transmite Societăţii o Comandă, prin intermediul Site-ului.

1.4. Ulterior recepţionării Comenzii, Societate va analiza posibilitatea de executare a acesteia – prin raportare la elementele specifice indicate de Client în formularul de Comandă, astfel cum aceasta a fost individualizată la momentul plasării – şi va transmite Clientului în maxim 24 ore un mesaj electronic (pe adresa de e-mail furnizată Societăţii) cuprinzând fie acceptul în executarea Comenzii, fie raţiunea pentru care aceasta nu poate fi realizată ori necesită modificări.

1.5. Contractul dintre Societate şi Client pentru prestarea Serviciilor şi respectiv furnizarea Produselor se consideră încheiat la momentul primirii de către Client de la Societate, prin intermediul poştei electronice a notificarii de acceptare a Comenzii în forma sa finală – astfel cum se dispune la pct. 2.4. Contractul astfel născut este încheiat în limba română.

1.6 Documentul, Comenzile Clientului şi informaţiile puse la dispoziţie de către Societate pe Site vor sta la baza Contractului.

Conditii Contractuale:

2.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii ii este permis oricărui Client.

Pentru motive justificate, Societate işi rezervă dreptul de a restricţiona accesul anumitor Clienţi în vederea efectuării unei Comenzi si/sau la unele din modalitatile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activităţii Clientului pe Site, acţiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Societate. În aceste cazuri, Clientul se poate adresa Societăţii, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus menţionate.

2.2. Comunicarea cu Societatea se poate realiza prin interacţiunea directa cu acesta pe Site sau adresele de contact.

2.3. Societate poate publica pe Site informaţii despre Servicii şi / sau Produse şi/sau promoţii practicate de catre aceasta într-o anumită perioadă de timp şi în limita stocului disponibil.

2.4. Toate tarifele aferente Produselor şi/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON).

2.5. Clientul nu este facturat de către Societate cu privire la orice alt cost asociat operaţiunii de comandare a Serviciilor prestate, cum ar fi: cost pt. utilizarea mijloacelor telefonice / electronice, comisioane bancare, etc. Numărului de telefon pus la dispoziţia Clientului pentru contactarea Societăţii i se aplică planul tarifar uzual practicat de operatorul de telefonie fixă / mobilă.

2.6. Societatea nu este/nu poate fi facută responsabilă pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Client pentru efectuarea on-line a plăţilor Serviciilor, incluzând dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON ori diferite comisioane bancare practicate de unitatea respectivă. Responsabilitatea pentru această acţiune revine Clientul.

2.8 Având în vedere aspectele de ordin practic care decurg din personalizarea Serviciilor prestate şi a Produselor furnizate, la solicitarea Clientului, toate informatiile folosite pentru descrierea Produselor şi/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentari multimedia / etc.) nu reprezintă o obligaţie contractuală din partea Societăţii, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

Cesionarea și subcontarctarea

3.1 Societatea poate cesiona şi/sau subcontracta o terţă parte pentru Servicii ce ţin de onorarea Comenzii, cu informarea Clientului, nefiind necesar acordul acestuia. Spre exemplu, Clientul cunoaşte şi acceptă faptul că unele livrări de Produse se pot executa oricând prin intermediul unui prestator de servicii terţ. Societatea va fi intotdeauna responsabilă faţă de Client pentru toate obligatiile contractuale.

Dreptul de proprietate intelectuală și industrială

4.1. Conţinutul, astfel cum este definit în preambulul Documentului, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau conţinut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Societăţii, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obţinute în acest sens în mod direct sau indirect.

4.2. Clientului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terţe părţi, modificarea şi/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conţinut în orice alt context decât cel original intenţionat de Societate, includerea oricărui Conţinut în afara Site-ului, îndepartarea însemnelor care semnifica dreptul de autor al Societăţii asupra Conţinutului decat cu acordul scris expres al Societăţii.

4.3. Clientul poate copia, transfera şi/sau utiliza elemente ce intra în cuprinsul Conţinutului numai în scopuri personale, numai în cazul în care acest demers nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

Procedura de comandă

5.1. Clientul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Produselor şi/sau Serviciilor dorite în coşul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalităţile indicate expres. Adăugarea unui Produs/Serviciu în coşul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii şi acceptării subsecvente a Comenzii de către Societate, nu atrage dupa sine înregistrarea valabilă a unei comenzi, implicit nici obligaţia corelativă a Societăţii de a presta un Serviciu pentru Client.

5.2. Prin finalizarea Comenzii, Clientul consimte că toate datele furnizate de acesta, astfel cum sunt indicate în formularul de comanda furnizat, sunt corecte, complete şi adevarate la data plasării Comenzii.

5.3. Prin lansarea Comenzii, Clientul consimte că Societatea poate sa îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Societate pe coordonatele furnizate de Client, în orice situație în care este necesară contactarea Clientului.

5.4. După acceptarea unei Comenzi a Clientului, Societata păstrează dreptul de a anula Comanda respectivă, cu informarea Clientului, fără nicio obligatie ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă şi fară ca vreo parte să poată pretinde celeilalte părţi daune-interese, în următoarele cazuri:

  • neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a Tranzactiei;
  • invalidarea ulterioară a Tranzacţiei de catre procesatorul de carduri agreat

de Societate

  • datele furnizate de către Client, pe Site, sunt incomplete şi/sau incorecte;

5.5. În măsura în care Clientul plasează o Comanda şi efectuează Tranzacţia de plată a preţului acesteia iar, ulterior, Societatea se află în imposibilitate de acceptare a Comenzii, aceasta din urmă va informa pe Client cu privire la acest aspect, urmând a dispune returnarea sumei achitate de Client într-un termen de maxim 24 ore, pe coordonatele de plată ale contului bancar din care a fost efectuată plata.

Lipsa dreptului de retragere

6.1. Având în vedere natura Serviciilor prestate de Societate precum şi a Produselor furnizate, Clienţii nu beneficiază de un drept de retragere, în sensul legii, în legătură cu Comenzile plasate.

6.2 Societatea vine în sprijinul Clienţilor săi şi urmăreşte să satisfacă solicitările legitime şi fundamentate ale acestora pentru anularea ori modificarea Comenzii plasate.

6.3. Ca regulă generală, din raţiuni de ordin practic, derivând din natura Produselor furnizate în executarea Comenzilor, Societatea nu poate accepta modificarea ori anularea Comenzilor care au fost acceptate. Totuşi, în măsura în care există motive obiective pentru care Clientul doreşte să modifice ori să anuleze o Comandă acceptată, acesta este rugat să contacteze Societatea pentru a identifica posibilele remedii. Societatea va informa în scris pe Client de acceptul în sensul modificării ori anulării unei astfel de Comenzi acceptate.

6.4 În orice caz, Societatea are dreptul de a refuza oricând solicitările pentru modificarea sau anularea Comenzilor acceptate, înaintate cu mai puţin de 1 zi lucrătoare anterior datei la care Produsele urmau a fi livrate, fără să fie nevoie de indicarea vreunui motiv obiectiv, separat de existenţa dreptului în cauză conform Documentului, şi fără returnarea preţului ori plata vreunei alte sume de bani cu titlul de despăgubire.

  1. Facturarea și palata serviciilor/produselor

7.1. Preturile Produselor şi Serviciilor sunt cele afişate pe Site la momentul lansării unei Comenzi.

7.2. Preţul este achitat de Client cu ocazia plasării fiecărei Comenzi, prin intermediul Site-lui, utilizând mijloacele de plată on-line indicate de Site.

7.3. Preţul şi modalitatea de plată sunt specificate în fiecare Comandă, fiind afişate în ultima etapă a lansării Comenzilor. Societatea va emite către Client o factură pentru Produsele şi Serviciile prestate, Clientul fiind obligat să furnizeze toate informaţiile necesare pentru generarea documentului fiscal.

7.4. Societatea va transmite Clientului factura aferenta Comenzii acceptate exclusiv în format electronic, prin adaugarea facturii în Contul Clientului sau prin poştă electronica, la adresa de e-mail menţionată de Client.

7.5. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii precum şi pentru corecta executare a Serviciilor (în mod special cu privire la coordonatele de livrare a Produselor), Clientului ii revin obligaţiile de a-şi actualiza ori de cate ori este cazul datele cu caracter personal.

Livrarea produselor

8.1. Societatea va livra Produsele furnizate în cadrul Serviciilor comandate de Client, în sistem de curierat door-to-door. Adresa de livrare este indicată de Client cu ocazia plasării Comenzii. În măsura în care această adresă se va modifica ulterior emiterii Comenzii, Clientul este obligat să anunţe Societatea cu cel puţin 24 ore înainte de momentul stabilit pentru efectuarea livrării, prin transmiterea unui e-mail în acest sens pe adresa furnizată de Societate.

8.2. Societatea va asigura ambalarea corespunzatoare a Produselor în vederea livrării acestora.

8.3 Societatea va efectua livrările de Produse prin intermediul propriilor angajaţi ori prin intermediul serviciilor de curierat, la adresele indicate de Client.

8.4 Obligaţia Societăţii pentru livrarea Produselor se îndeplineşte prin predarea acestora destinatarului conform orarului de livrare indicat. În măsura în care Clientul nu este disponibil pentru efectuarea livrării în aceste condiţii, Societatea va încerca să îl contacteze pe Client pe numărul de contact furnizat, pentru ca acesta din urmă să indice Societăţii persoana către care să se facă valabil predarea Produselor, în absenţa Clientului. Dacă Clientul nu poate fi contactat în aceste condiţii ori dacă nu poate fi desemnată nicio persoană pentru preluarea Produselor, Societatea este eliberată de obligaţia de predare a Produselor, considerându-se că toate obligaţiile derivând din Comanda acceptată au fost executate conform, la momentul livrării Produselor la adresa indicată. Proprietatea şi riscul asupra Produselor va fi transferata la momentul livrării efectuate conform prezentei secţiuni.

8.5 În măsura în care pentru livrarea Produselor se va achita o taxă suplimentară preţului de prestare a Serviciilor şi respectiv furnizare a Produselor, Societatea va evidenţia acest cost, în mod separat, pe desfăşurătorul de plată emis la finalizarea Comenzii. Acest cost poate varia în funcţie de adresa de livrare a Produselor şi se va individualiza pentru fiecare Comandă în parte. Dacă acest cost de livrare nu se evidenţiază în mod distinct în cadrul comenzii, înseamnă că livrarea este efectuată de către Societate, prin propriul personal şi fără perceperea unui preţ distinct pentru aceste servicii.

Calitatea si conținutul produselor livrate

9.1 Produsele furnizate de Societate prin intermediul Serviciilor executate sunt descrise în secţiunile specifice de pe Site. Totodată, o listă a ingredientelor folosite se găseşte şi pe ambalajul Produselor livrate

9.2 Produsele furnizate sunt perisabile, beneficiând de o durată de valabilitate limitată, indicată ca atare pe etichetă / Produs. Produsele se vor păstra şi respectiv consuma în condiţiile indicate pe etichetă.

9.3 În măsura în care aveţi orice fel de reclamaţie cu privire la calitatea Produselor livrate de Societate, vă rugăm să ne contactaţi în cel mai scurt timp posibil pentru a verifica problemele ridicate şi pentru a le remedia în mod corespunzător.

10.4 Societatea nu este responsabilă pentru daune de orice fel pe care Clientul sau oricare terţă parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Societate a oricarei din obligaţiile sale conform Comenzii şi pentru daune care rezultă din utilizarea Produselor dupa livrare.

Legea aplicabilă

10.1 Prezentul Document precum şi toate raporturile care vor exista între Societate şi Client cu privire la Produsele furnizate ori Serviciile executate prin intermediul Site-lui sunt supuse legii române.

10.2 Eventualele litigii apărute între Societate şi Clienti se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instanţele judecătoresti române competente din Municipiul Bucureşti.